Biztu da Kristo, aleluia 

Guregan dago, aleluia

¡CRISTO HA RESUCITADO

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!

Jainkoak dau-ta gaur Kristo biztu: Aleluia! Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia, Aleluia.

Gure gorputza dau-ta egoitza: Aleluia! Orain berekin gaitu bat egin: Aleluia, Aleluia.

Jaunari kanta, goresmen eman: Aleluia! bai bihotz eta bai gorputzean; Aleluia, Aleluia.